>>>>>

     Əziz qurdbasarsevərlər! Azərbaycan Qafqaz İt Cinsləri İctimai Birliyi milli sərvətimiz olan qurdbasarlarımızın Sizə tanıtımını həvəslə davam etdirir!!! Məlumat veririk ki, məhşur Qarabaq atlarının yetişdiricisi və qorunub saxlanilmasında əvəzsiz xidmətləri olan Yaşar Quluzadə və Latviyalı tanınmış fotoqraf-rəssam, at seleksiyaçısi xanim Dace Steausu İctimai Birliyimizin qonağı olmuşlar! Qonaqlar damazliq qurdbasarlarımzla maraqlanmış və bizə dəyərli məsləhətlər vermiş, peşəkar fotolar çəkmişlər!!! Yaşar Quluzadə ictimai Birliyin rəhbəri İlham Qasımzadənin uzun illər qurdbasarlarımızın qorunması və dünyaya tanınmasında böyük işlər gördüyünü vurğulamış, Birliyin bütün idarə heyətinin üzvlərinə xüsusən Cəsarət Həsənov və Samir Axundovun son fəaliyyətlərini yüksək qiymətləndirmişdir! Latviyalı rəssam Azərbaycan qurdbasarlarının hər birini ayrıca sənət əsəri olduğunu qeyd etmişdir!

                      
                                


Уважаемые любители гурдбасаров Общественного объединения
«Собаки Кавказских Пород" сообщает что в гостях у нас были известный заводчик Карабахских скакунов и человек который сделал огромную работы по сохранению и пропаганде во всем мире этой породы Яшар Гулузаде и популярный художник-фотограф, заводчик лошадей уважаемая Dace Steausu! Наши гости ознакомились некоторыми племенными гурдбасарами и сделали также профессиональные снимки. Яшар Гулузаде отметил большую работу который ведет долгие годы руководитель общества Ильхам Гасымзаде по сохранению, селекции и пропаганде нашего волкодава-гурдбасара! Также высоко оценил работу всех членов общества особенно Джасарата Гасанова и Самира Ахундова! А Dace Steausu назвала гурдбасаров произведением искусства! Предлагаем фотки встречи!!
    

az  


az

>>>>>>